slika novina

Odbrana

Broj 368

1. Jan 2023.

Magazin ODBRANA je glasilo Ministarstva odbrane koje izlazi od 1. oktobra 2005. Nastavlja neprekinutu tradiciju vojne štampe u Srbiji. Prvo zvanično glasilo srpske vojske bio je list “Ratnik”, čiji je prvi broj izašao 24. januara 1879.

Čitaj sve bez limita

Probaj 30 dana BESPLATNO

Čitaj sve za samo 3.99eur / mesečno