slika novina

Biznis & Finansije

Broj 207

17. Mar 2023.

Biznis i Finansije je mesečnik koji izlazi svakog 10 og u mesecu. Magazin je izrazito apolitično orijentisan i bavi se isključivo ekonomskim temama u najširem smislu, od "tvrdih" privrednih tema do naučnih, IT, kulturnih, ekoloških i sličnih tema obrađenih sa ekonomskog stanovišta.

Čitaj sve bez limita

Probaj 30 dana BESPLATNO

Čitaj sve za samo 3.99eur / mesečno